Covid 19 tiltak

I forbindelse med Koronapandemien, og smitteforebyggende tiltak mot spredning av viruset Covid 19 er det på gjennomføres det flere forebyggende tiltak. Utgangspunkt for tiltak gjennomføres ut fra FHI folkehelseinstituttets anbefalinger samt politiske føringer.

På «huset» har Merete Foldahl gjenomgått kurs for smitteforebygging i regi av FHI.

Følgene tiltak er gjeldene for besøk på, eller å motta behandling på Flerbrukshuset.

  1. Hvis du er syk, føler deg syk, hangler, er forkjølet eller har symptomer som kan ligne på symptomer som man kan få ved Covid 19 – hold deg hjemme og vurder å ta en test.
  2. Hvis du har hatt kontakt med noen som har fått påvist smitte med Covid 19, hold deg hjemme. Avbestill isteden timen din.
  3. HVis du har vært på reise til utlandet så ønsker vi ikke at du bestiller time hos oss før etter at du har vært i Norge i 2 uker (14 dager) Dette selv om du ikke har vært i karantene, og har feriert i ett «grønnt» land. Dette kravet stiller vi til deg for å beskytte både oss selv, og for å hindre eventuell smittespredning
  4. Vi vasker overflater / toalett samt spriter dørhåndtak jevnlig i løpet av dagen

Hvordan forholde deg når du kommer til oss?

  • Sprit hendene dine før du går inn. Det står sprit på bordet utenfor døra
  • Ta med klær og sko inn på behandlingsrommet
  • Vi fører deg på liste med telefonnummer og dato for besøk for evt smittevernsporing. Vi oppbevarer disse i 2 uker som anbefalt fra FHI
  • Unngå i størst mulig grad å ta på overflater
  • Vi tar selvfølgelig alle smittevernhensyn under behandlingen, og behandling som forutsetter nær kroppskontakt benytter vi munnbind for din beskyttelse.

Smitteforbygging ved kurs og arrangementer

Vi har startet opp med arrangementer igjen, men i mindre grupper enn tidligere. Det betyr at der hvor vi før hadde fulle grupper på samme dag, har vi delt gruppen i to og arrangere samme kurs to påfølgende dager.

Når smitterforebygging settes i fokus og vi skal opprettholde 1 meters regel har vi kommet til at vi kan ha 5-6 deltakere i vårt kursrom på 35 kvm, i tillegg til inntil 2 kursledere.

For å ivareta avstandsregulering har vi stengt kjøkkenet for sosial utveksling. Vi gjennomfører kurset og går hver til vårt etterpå.

På «huset» har vi Covid 19 tiltak for å forebygge smitte
X