Merete foldahl pg Gunn-Irene nicolaisen
Aktivitet

Stjernetegn og selvutvikling, kurskvelder

Stjernetegnet du er født i påvirkes av planetenes bevegelse i følge astrologien.

Disse påvirkningene styres i følge astrologien av det tidspunktet du ble født. Ut fra fødselsdato har du ett stjernetegn.

Med dette som utgangspunkt har vi laget en månedlig temakveld hvor vi går gjennom kommende måned, hvilket stjernetegn som står i sentrum og planetenes bevegelser på stjernehimmelen.

Ved å se på månens og planetenes bevegelse og hvordan disse treffer ditt horoskop, kan vi titte litt inn i krystallkula. Transittene som oppstår når de beveger seg og treffer i horoskopet ditt, gjør at vi kan se nærmere på hvilke muligheter som ligger der for deg.

Med denne kunnskapen blir du også mer oppmerksom på hva som skjer rundt deg.

Selvutvikling

For ekstra belysning og gruppeprosess rundt temaet benyttes metodikk med utgangspunkt i psykodrama. Psykodrama gir rom for utforsking av tema, opplevelser og forberedelser for den påfølgende måneden

Tid og sted

Tidspunkt siste tirsdag og onsdag i måneden fra 18-21

Flerbrukshuset i Rygge, Stasjonsveien 1 1580 Rygge

Gruppen går kontinuerlig gjennom hele året, men du er ikke forpliktet til å delta alle ganger.

Om det er ett spesifikt tema som interesserer deg, kan du komme og delta på akkurat denne kvelden.

Vi tar normalt sett pause i skoleferier.

Pris

Pris: kr 250,- pr kveld

Påmelding skjer på sms til Merete Foldahl 470 38 187 eller bruk kontaktskjema

Kursledere: Gunn-Irene Nicolaisen (astrolog) og Merete Foldahl (psykodramatiker)

Gunn-iIrene forteller om månedens stjernetegn
Gunn-Irene forteller engasjert om månedens astrologiske kart

Smittevern i forbindelse med Covid 19

I forbindelse med tilrettelegging etter regler i forhold til Covid 19, har vi etter oppstart i mai delt den ordinære gruppen i to, slik at det er en gruppe på tirsdag og onsdag. Ved endret antall deltakere utvider vi ved behov med en gruppe ekstra.

Vi holder 1 meters regel oss imellom, spriter hender, og gjennomfører kvelden uten sosial kontakt før eller etter arrangementet.

På «huset» har vi Covid 19 tiltak for å forebygge smitte
X